Jedyne takie rondo w Polsce i most Pokoju

10 kilometrów na północ od Kruszynian znajduje się miasto Krynki. Krynki mają bogatą historię sięgającą XV wieku. W XIX wieku rozwinął się tu przemysł włókienniczy. Najpierw po I, a potem po II wojnie światowej miasto podupadało. 

Jednym z niewielu śladów po czasach świetności jest rondo, obecnie Plac Jagielloński (dawniej pełniący funkcje rynku) od którego rozchodzi się promieniście 12 ulic. Jest to jedyne takie skrzyżowanie w Polsce. Na świecie jest jeszcze jedno – jest to Plac de Gaulla w Paryżu.

Przy rondzie, pomiędzy ulicami Garbarską i Wojska Polskiego znajduje się antykwariat. Poza tym w Krynkach znajdziemy budynki dawnej Synagogi Kaukaskiej i Synagogi chasydów oraz ruiny Wielkiej Synagogi, cerkiew, neogotycki kościół, cmentarze żydowski i prawosławny, a także ruiny starego dworu wraz z zaniedbanym parkiem.

Synagoga chasydów ze Słonima


Kirkut w Krynkach


Kirkut w Krynkach, w tle cmentarz prawosławny

Natomiast 10 kilometrów na południe od Kruszynian, pomiędzy wsiami Gobiaty i Turowo z wschodu na zachód przebiega trasa nieczynnej linii kolejowej. Do Białorusi prowadzi most, przerzucony nad rzeką Świsłacz, a wjeżdżając od „naszej” strony wita napis „Pokój”.

Ogólnie, będąc na Podlasiu, polecam zrobienie sobie wycieczki samochodowej – po prostu przejechać się tymi nie zawsze asfaltowymi drogami, przez wsie gdzie stoi kilka chałup – na przykład trasa łącząca Bobrowniki i Jałówkę, na której właśnie można zobaczyć rzeczony most.

Jedna myśl na temat “Jedyne takie rondo w Polsce i most Pokoju”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *